רשלנות בחדר מיון

רקע

כאשר אדם פונה לצורך קבלת טיפול בבית החולים, הוא מגיע תחילה לחדר המיון – מחלקה שתפקידה להעניק טיפול ראשוני ולהפנות את המטופל למחלקה הרלוונטית. פעמים רבות, עקב מחסור בכח אדם, מצבי לחץ או ניהול לקוי – הטיפול הניתן בחדר המיון אינו עונה על הדרישות והסטנדרטים המקובלים.

תפקיד הרופא אשר פוגש במטופל בחדר המיון הוא לבדוק מהי תלונתו, לבחון את מצבו הרפואי ותיקו הרפואי ולהחליט על המשך הטיפול בו – הפנייה למחלקה, מתן טיפול מיידי או שחרור המטופל.

רשלנות רפואית יכולה להתרחש בשלבי האבחון, הטיפול, ההפנייה והשחרור.

רשלנות באבחון בחדר מיון

על הרופא המקבל את המטופל לבדיקה מוטלת האחריות הכבדה של אבחון הבעיה הרפואית, במיוחד כאשר מדובר במצב חירום. אין ביכולתו של הרופא לאבחן כל מצב רפואי, אך בראש ובראשונה עליו לזהות האם מדובר במצב חירום מסכן חיים או לא.

לשם כך על הרופא להתייחס לתלונתו של המטופל, לבצע בדיקה גופנית יעילה ומקיפה ולזהות סימנים המלמדים על מצבו הרפואי של המטופל. כמו כן עליו להבין את ההיסטוריה הרפואית של המטופל – מחלות, תרופות קבועות, היסטוריה משפחתית וטיפולים קודמים.

פרט למצבי חירום הדורשים טיפול מיידי, על הרופא לאבחן גם מצבים בריאותיים שאינם מהווים סכנת חיים מיידית ולהיות מסוגל לטפל בהם באופן ראשוני או להפנות למחלקה הרלוונטית.

פענוח שגוי של בדיקות, אבחון שגוי, או איחור באבחון עלולים להוביל להחמרה במצב המטופל ולסיבוכים. החלטה על טיפול, הפנייה או שחרור חייבת להיעשות בתום תהליך מלא של אבחון.

רשלנות בטיפול בחדר מיון

ישנם מספר מצבים בהם טיפול בחדר המיון עלול להיחשב רשלני:

  • טעות או רשלנות במתן תרופות – טעויות בסוג התרופה, מינונה או התעלמות מתגובות בין תרופתיות עם תרופות אחרות שנוטל המטופל
  • טיפול בלתי מיומן – פגיעה כתוצאה מהענקת טיפול בלתי מיומן הגורם נזק
  • טיפול ללא הסכמה מדעת – ביצוע הטיפול ללא מסירת מידע מלא למטופל וקבלת הסכמתו לטיפול

במהלך הטיפול על הרופא להקפיד על ניהול מלא של הרשומה הרפואית. לכלי זה תפקיד חשוב בהמשך הטיפול במטופל והוא מרכיב משמעותי בזכויותיו במסגרת הטיפול הרפואי.

לאחר מתן או אי מתן טיפול, על הרופא להפנות את המטופל למחלקה רפואית או לשחררו לביתו. שחרור מוקדם של המטופל יכול לגרום להחמרה במצבו ללא השגחה רפואית. כמו כן, יש להעניק למטופל הסבר מלא לגבי הטיפול שקיבל והמשך הטיפול והמעקב.