ביטוח סיעודי

ביטוח סיעודי הוא ביטוח מיוחד במינו בכך שהוא יוצר קשר ארוך טווח בין חברת הביטוח למבוטח, קשר עליו מסתמך המבוטח כי ידאג לו לעת צרה.

מרבית אזרחי המדינה מבוטחים בביטוח סיעודי באמצעות הביטוחים המשלימים של קופות החולים, וחלקם באמצעות ביטוח סיעודי פרטי. ביטוח סיעודי דקלה, למשל, מבטח את החברים בשרותי בריאות כללית ואשר ברשותם ביטוח "מושלם".

למרבה הצער אנו נתקלים במקרים לא מועטים בהם המבוטח, לרוב בגיל זקנה ובמצב בריאותי גרוע, נתקל בסירוב של חברת הביטוח לשאת בהוצאות הסיעודיות על פי הפוליסה.

כך למשל, נאחזות לעיתים חברות הביטוח בטענת "מצב בריאותי קודם" וטוענות כי המצב הסיעודי נובע מליקוי בריאותי ישן, עליו לא הצהיר המבוטח עת הצטרף לביטוח הסיעודי.

חשוב לציין כי ברובם המוחלט של המקרים טענה כזו לא תתפוס שכן היא מנוגדת לתקנות ולהוראות המפקח על הביטוח.

חשוב לקבל ייעוץ משפטי מעו"ד תביעות סיעוד מוקדם ככל שניתן על מנת להתמודד עם חברות הביטוח ולחייב אותן לשאת בהוצאות הסיעודיות.